If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Dodawanie wektorów - algebraiczne i graficzne

Dodawanie wektorów polega na dodawaniu ich składowych kartezjańskich; suma wektorów (x₁,y₁) oraz (x₂,y₂) jest wektorem o składowych (x₁+x₂,y₁+y₂). Rozważmy konkretny przykład: zgodnie z tą zasadą, suma wektorów (2,4) oraz (1,5) jest wektorem (2+1,4+5), czyli (3,9). Wektory można także dodawać metodą graficzną, niezależnie od tego, której metody użyjemy, wynik zawsze będzie taki sam!​​. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video