If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wyznaczanie pracy na podstawie wykresów siły w zależności od położenia

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Pudło porusza się po poziomym stole. Na pudło działa, skierowana poziomo, siła F. Na poniższym wykresie przedstawiono współrzędną siły F w funkcji przesunięcia pudła x w układzie współrzędnych, którego oś skierowana jest także poziomo, kierunek dodatni odpowiada kierunkowi ruchu pudła.
Ile wynosi praca siły F wykonana nad pudłem od położenia x, equals, 0, start text, m, end text do 10, start text, m, end text?
Odpowiedź zaokrąglij do dwóch cyfr znaczących.
Praca siły F wynosi
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
start text, J, end text
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?