If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Masa i prędkość a wykresy siły w zależności od położenia.

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Klocek o masie m spoczywa w punkcie x, equals, 0, start text, m, end text na poziomej, doskonale gładkiej powierzchni. W pewnej chwili klocek wytrącono delikatnie z położenia równowagi i poddano działaniu siły, której zależność od przemieszczenia przedstawiono na poniższym rysunku. W chwili, gdy klocek przesunął się o x, equals, 6, comma, 0, start text, m, end text, jego prędkość wyniosła 4, comma, 0, start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, end fraction.
Net horizontal force (N) vs. horizontal position (m) graph. Y-intercept is zero and it has a slope of 5 m/s.
Ile wynosi masa klocka?
Wynik podaj z dokładnością do 2 cyfr znaczących.
Masa klocka wynosi
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
start text, k, g, end text
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?