If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Orbity satelitów w polu grawitacyjnym

Zadanie

Satelita o masie m okrąża Ziemię na orbicie kołowej o promieniu R. Wartość prędkości satelity na tej orbicie jest stała i wynosi v0. Całą sytuację ilustruje poniższy rysunek. Firma, która jest właścicielem tego satelity, planuje wysłać na tę samą orbitę drugiego satelitę o dwa razy większej masie. Masa Ziemi wynosi M.
Ile wyniesie wartość prędkości v drugiego satelity w porównaniu z v0?
Wybierz 1 odpowiedź: