If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Obliczenia wykorzystujące równanie gazu doskonałego

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Zbiornik zawiera 0,692mola amoniaku, NH3(g), w temperaturze 2083K i pod ciśnieniem 0,810bara.
Ile wynosi objętość zbiornika, wyrażona w litrach?
Odpowiedź podaj z dokładnością do 3 cyfr znaczących.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
l