If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Angular momentum calculations

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

A 0.10kg ball is thrown with a speed of v=2,0ms at a resting stick that can rotate around one end at axis O. The ball hits the stick at r=1.5m from O as shown below.
What is the angular momentum of the ball about axis O before hitting the stick?
Answer using a coordinate system where counterclockwise is positive.
Round answer to two significant digits.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
kgm2s
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?