Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Część 11: Ruch obrotowy i bryła sztywna

O tym dziale

Wszystkiego czego nauczyłeś się o ruchu, siłach czy pędzie możesz użyć ponownie do analizy ruchu obrotowego. Są jednak pewne różnice. W tym rozdziale przyjrzymy się ruchowi obrotowemu oraz momentom siły i pędu.

Learn what angular displacement, angular velocity, and angular acceleration mean, as well as how they relate to their linear counterparts.
Learn the relationships between angular displacement, angular velocity, and angular acceleration using the rotational kinematic formulas.
Anyone who has ever opened a door has an intuitive understanding of torque. In this lesson, we'll explore why and how objects rotate using the concepts of torque and rotational equilibrium.
In this lesson, we'll learn how the distribution of mass can impact how easily the angular velocity can be changed around an axis. This property is called rotational inertia.
Does a baseball have more kinetic energy if it is spinning? In this lesson, we'll learn how to determine the rotational kinetic energy of an object so we can figure out how much more energy the baseball has.
In this lesson, we'll learn about angular momentum and angular impulse, and how these quantities are related to translational (or linear) momentum.
Angular momentum is constant where there is no net torque, just like how linear momentum is constant when there is no net force. In this lesson, we'll learn about the conservation of angular momentum and how to apply the new conservation law to solve problems.