If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Angular acceleration and angular second law

Zadanie

A solid rod can rotate without friction around point O when forces are applied.
Which combination of forces causes the greatest angular acceleration?
Assume the rod is divided into 4 equal parts as shown.
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?