If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Nazewnictwo ketonów

Ketones are named following IUPAC nomenclature. They are named by finding the carbonyl group and identifying it with a location number, if necessary, then adding the suffix "-one." The common name for ketones is determined by naming the alkyl groups attached to the carbonyl (in alphabetical order), then adding 'ketone'. For example, the compound CH₃CCH₂CH₃ has an IUPAC named of 2-butanone, and its common name is ethyl methyl ketone. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

. W ostatnim filmiku nauczyliśmy się trochę o aldehydach. I zobaczyliśmy, że mają strukturę, gdzie mamy grupę karbonylową związaną z jakimś rodzajem łańcucha węglowego, albo w najprostszej formie, może to być wodór tutaj i wtedy zdecydowanie będą miały przynajmniej jeden wodór związany z węglem w grupie karbonylowej więc to jest aldehyd. Bardzo blisko związaną z aldehydem jest typ cząsteczki nazwany ketonem. I narysujmy kilka ketonów aby wyjaśnić parę rzeczy i wtedy pomyślimy o różnicy między ketonem a aldehydem. Więc tutaj, CH3, CH3, węgiel tutaj. Tutaj mamy keton. I powiecie, "hej Sal, to wygląda bardzo podobnie do aldehydu." Mamy grupę karbonylową w obu. Więc tutaj jest grupa karbonylowa. Tutaj jest grupa karbonylowa. Pozwólcie, że to zapiszę: karbonyl. Karbonyl. W obu mamy grupę karbonylową. Mamy łańcuch węglowy tutaj. To może być ogólny łańcuch węglowy. Mamy grupę metylową. Więc czym one się różnią? I myślę, że to zauważycie. To ta część, której jeszcze nie zaznaczyłem. W aldehydzie, są dwa sposoby na myślenie o aldehyd Możecie powiedzieć, że grupa karbonylowa jest na końcu łańcucha węglowego. Więc następny będzie wodór. Albo możecie powiedzieć, że w aldehydzie, mamy przynajmniej jeden wodór związany z węglem karbonylowym. I sposób w jaki to zapamiętuję, więc mamy wodór tutaj, a w ketonie tego nie mamy. Grupa karbonylowa jest osadzona w łańcuchu węglowym. Jest związana z, przynajmniej związana jest z węglem po każdej stronie, więc tutaj mamy węgiel. I sposób na zapamiętanie różnicy, i jest to po prostu reguła mnemotechniczna, żeby to zapamiętać jest to, że aldehyd ma "h" w sobie. Więc tutaj mamy "h" i aldehyd ma wodór związany z tym węglem. Więc teraz kiedy mamy przynajmniej rozsądne zrozumienie tego czym jest keton, nazwijmy ich parę aby się z nimi zaznajomić. Więc tutaj mamy najprostszy z możliwych ketonów. I nazywa się on aceton, to jest jego powszechne imię. Aceton. A słowo "keton" pochodzi z germańskiego słowa aceton, i myślę, że zamiast "c" tutaj, mieli "k" więc "aketon". I powiedzieli "och, to jest keton." Więc to jest powszechna nazwa. Innym tradycyjnym i powszechnym sposobem na nazywanie ketonów jest nazywanie każdej z tych grup i jest to podobne sposobu w jaki nazywaliśmy etery. Ale zamiast pisać słowo "eter" na końcu piszemy słowo "keton". Więc tutaj mamy grupę metylową, i mamy inną grupę metylową, więc mamy dwie grupy metylowe tutaj. Więc to były keton dimetylowy. keton dimetylowy. Tutaj mamy keton dimetylowy. I jeśli chcemy my w sposób systematyczny nazywać ketony, patrzymy na najdłuższy łańcuch węglowy, który ma 1,2,3 węgle, więc jest to prop-. Propa-, i zamiast nazywać go propanem, pozbywamy się tego "e" tutaj i nazywamy go propanonem. Propanon. To mówi nam, że tutaj jest keton. I musicie wiedzieć, gdzie jest to podwójne wiązanie. I właściwie dla propanonu nie musimy tego precyzować ponieważ jeśli wiemy, że to jest keton, wiemy, że ma węgiel po obu stronach grupy karbonylowej, więc nawet nie musimy precyzować gdzie jest grupa karbonylowa. Ale jeśli byście chcieli, moglibyście powiedzieć, "ok, będzie ona na węglu 2." Bez względu na kierunek od którego zaczeliście numerowanie, będzie ona na węglu 2. Ale jest to w pewnym sensie opcjonalne dla propanonu. Zróbmy parę innych przykładów. Więc powiedzmy, że ta cząsteczka wygląda w taki sposób. Więc tradycyjny sposób jej nazywania, moglibyście powiedzieć "ok, na tym końcu ketonu mam 1,2,3 węgle." Więc na tym końcu mam 3 węgle. Jest to grupa propylowa. Grupa propylowa. A po drugiej stronie ketonu tutaj, mamy tylko jeden węgiel. To jest grupa metylowa. Więc je po prostu nazywamy. I nazywamy je w kierunku wzrastającego rozmiaru łańcucha, rozmiaru cząsteczki, albo rozmiaru grupy. Więc tutaj napiszemy najpierw metyl. Metyl ponieważ mamy tylko jeden węgiel. Więc to jest keton metylowo-propylowy. keton metylowo-propylowy. Jest ot rodzaj tradycyjnego albo powszechnego sposobu, często najczęściej używanego sposobu nazywania tej cząsteczki. Ale w systematycznym sposobie nazywania jej patrzymy na najdłuższy łańcuch węglowy i mamy 1,2,3,4,5 węgli. Więc będzie to pent-. I wtedy zaczynamy numerowanie tak aby grupa karbonylowa miała jak najniższy numer. Więc zaczynamy numerowanie po prawej stronie, 1,2,3,4 i 5. Więc tutaj, powiedzieliśmy, że przedrostkiem będzie pent-. Więc jest to penton, i zamiast mówić pentan mówimy, że jest to penatnon. Pentanon. I, żeby sprecyzować gdzie jest grupa karbonylowa mówimy, że jest to 2. To jest 2-pentanon. I możecie zobaczyć również taki napis: pentan-2-on. pentan-2-on. Każda z tych nazw byłaby zaakceptowana. Zróbmy trochę bardziej skomplikowany przykład. Powiedzmy, że mieliśmy coś tak wyglądającego. Więc mamy cząsteczkę, która wygląda w ten sposób. I pozwólcie, że doczepię tutaj parę chorów. Więc co to jest? Cóż, nasz najdłuższy łańcuch, raz jeszcze, jest to cykloheksan" 1,2,3,4,5,6 węgli. I nazwę to tutaj systematycznie. I im bardziej cząsteczki są skomplikowane, tym bardziej systematycznie chcemy je nazywać. Więc jeśli mamy 6 węgli tutaj, i są one w łańcuchu, to jest to cykloheksan. Dodalibyśmy "e" gdyby nie było tej grupy karbonylowej. Ale ponieważ jest, nazwiemy to cykloheksanonem, więc to tutaj mówi nam abyśmy nazwali to cykloheksanon. A wtedy w pierścieniu jak ten, to byłby węgiel numer 1. Więc jeśli to jest węgiel numer 1 i chcemy numerować w kierunku tak aby grupa obok miała najniższy możliwy numer, więc to nazwiemy węglem 2. Więc to jest 2,2-dichlorocykloheksanon. 2,2-dichlorocykloheksanon. Mamy jeszcze dwa. I pokażę wam je ponieważ odnosi się do nich w ich powszechnych nazwach. Więc chce wam je pokazać bardzo szybko. Jednym jest ta cząsteczka tutaj, gdzie mamy grupę metylową po tej stronie: CH3. A tutaj mamy pierścień benzenu. pierścień benzenu. Teraz, ten pierwszy super prosty keton który widzieliśmy, nazwaliśmy go acetonem. I powszechna nazwa pochodzi od acetonu. Zamiast nazywać go acetonem, ponieważ nie ma grupy metylowej tutaj, nazywa się on aceto-, i zamiast acetonu, jest to acetofenon, ponieważ mamy tą grupę fenylową, i ten pierścień benzenu tutaj. Acetofenon, jest to całkiem powszechna cząsteczka i usłyszycie taką jej nazwę. Teraz inna, którą możecie zobaczyć od czasu do czasu, i chce wam ją tylko pokazać, jest to cząsteczka która wygląda w ten sposób, ma dwa pierścienie benzenu. 2 pierścienie benzenu. I wygląda tak. I jest to benzofenon. benzofenon. Chciałem wam po prostu pokazać powszechne nazwy tych dwóch ostatnich ketonów. Ale ogólnie, myślę, że macie przyzwoite pojęcie w tym momencie jak nazywać przynajmniej prostsze łańcuchy, albo powszechnymi nazwami, na przykład propyl albo keton metylowo-propylowy albo 2-pentanon. I są to bardziej typowe albo może prostsze przykłady nazewnictwa. .