Aktualny czas: 0:00Całkowity czas trwania: 10:39
0 punktów energii
Rules for naming alkenes (molecules containing a carbon-carbon double bond). Stworzone przez Jay.