Aktualny czas:0:00Całkowity czas trwania:10:39
0 punktów energii
Rules for naming alkenes (molecules containing a carbon-carbon double bond). Stworzone przez Jay.