If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Alkany i cykloalkany - nomenklatura III

Przykłady nazewnictwa węglowodorów pierścieniowych i rozgałęzionych. Omówienie rzędowości atomów węgla (atom węgla pierwszorzędowy, drugorzędowy, trzeciorzędowy i czwartorzędowy) . Stworzone przez: Jay.

Transkrypcja filmu video