Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Hybrydyzacja sp²

W przypadku hybrydyzacji sp² mamy superpozycję jednego orbitalu s i dwóch orbital p, które tworzą trzy orbitale sp², z których każdy składa się w 33% z orbitalu s i w 67% z orbitalu p Ten typ hybrydyzacji ma miejsce, gdy atom centralny otoczony jest trzema ligandami. Stworzone przez: Jay.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video