If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Liczba przestrzenna

Jednym ze sposobów określenia typu hybrydyzacji atomu centralnego jest obliczenie jego liczby przestrzennej, która jest równa sumie wiązań sigma otaczających atom centralny i niewiążących par elektronowych na atomie centralnym. W tym filmie skupiamy się na atomach o liczbie przestrzennej wynoszącej 4, co odpowiada hybrydyzacji sp3. Stworzone przez: Jay.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video