If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Kondensatory połączone szeregowo

Kiedy kondensatory połączone są jeden za drugim mówimy, że są połączone szeregowo. Pojemność zastępczą układu kondensatorów połączonych szeregowo można obliczyć, dodając do siebie odwrotności pojemności wszystkich tak połączonych kondensatorów, a następnie obliczając odwrotność sumy. Wynika stąd, że pojemność zastępcza obwodu kondensatorów połączonych szeregowo ma wartość mniejszą od pojemności każdego z kondensatorów, wchodzących w skład obwodu. . Stworzone przez: David SantoPietro.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video