If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Jak oddziaływanie magnetyczne zmienia się z odległością?

Czy możesz zaproponować doświadczenie, w którym będzie można zmierzyć, w jaki sposób pole magnetyczne zależy od odległości od magnesu? Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości.

Jak siła zmienia się z odległością?

Zauważyliśmy, że siła oddziaływania z magnesem zależy od odległości w jakiej się od niego znajdujemy.
Galwanometr
Czy możesz zaproponować doświadczenie, w którym będzie można zmierzyć, w jaki sposób pole magnetyczne zależy od odległości od magnesu?
Pomiary wykonane? Co wynika z pomiarów? Czy zależność jest proporcjonalna lub odwrotnie proporcjonalna?

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.