If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Co to jest równia pochyła?

Powierzchnie, po których się poruszamy, nie są na ogół idealnie poziome. Dowiedz się, jak sobie radzić z nachyleniem! Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.

Czym jest równia pochyła?

Podjazd dla wózków, pochyła droga, rampa to załadunku - wszystko to przykłady nachylonych powierzchni. Równia pochyła jest ich idealnym modelem - doskonale płaską, nachyloną pod pewnym kątem do poziomu powierzchnią, na której różnorakie ciała fizyczne mogą leżeć, ślizgać się, toczyć, turlać lub cokolwiek innego.
Równia pochyła często przydaje się w praktyce, gdyż pozwala znaczącą zmniejszyć siłę wymaganą do podniesienia danego obiektu. Jest ona jedną z sześciu podstawowych maszyn prostych.

Jak do równi pochyłej ma się druga zasada dynamiki Newtoda?

W większości przypadków, używając drugiej zasady dynamiki Newtona rozbijamy problem na ruch (i siły) w pionie oraz w poziomie. Przy analizie ruchu obiektów po równi takie podejście byłoby bardzo mało efektywne (choć wciąż możliwe i w pełni poprawne). Korzystniej jest rozbić siły na składowe prostopadłe i równoległe do powierzchni równi i zapisywać równania dla tych kierunków.
Oznacza to, że po rozłożeniu sił i przyspieszeń na składowe otrzymamy oddzielne równania: dla kierunku prostopadłego i równoległego do równi.
a=ΣFma=ΣFm
Ponieważ w praktycznie każdym przypadku obiekt ślizga się po powierzchni równi bez podskakiwania, możemy z powodzeniem przyjmować, że przyspieszenie w kierunku prostopadłym do równi a=0.

Jak znaleźć składowe i siły grawitacji?

Ponieważ chcemy rozważać oddzielnie ruch w płaszczyźnie równi oraz prostopadły do niej, musi rozłożyć siłę grawitacji na odpowiednie składowe: prostopadłą i równoległą do równi.
Na rysunku poniżej pokazano, jak rozkładać siłę grawitacji na składowe. Należy być ostrożnym - mylenie sinusa i cosinusa to bardzo częsty błąd (warto tak narysować obrazek, by kąt nachylenia równi był niewielki - wówczas wartość sinusa jest znacznie mniejsza niż cosinusa, co ułatwia uniknięcie błędu).

Jaka jest wartość siły reakcji podłoża FN dla obiektu umiejscowionego na równi pochyłej?

Siła reakcji podłoża FN zawsze skierowana jest prostopadle do płaszczyzny styku ciał; zatem i w tym wypadku kierunek działania siły będzie prostopadły do powierzchni równi.
W typowym przypadku, kiedy ciało nie doznaje żadnych przyspieszeń w kierunku prostopadłym do powierzchni równi (nie podskakuje), musi zachodzić równowaga sił w tym kierunku. Oznacza to, że siła reakcji podłoża musi być równa co do wartości składowej normalnej (czyli prostopadłej) siły grawitacji oraz musi być przeciwnie skierowana.
Innymi słowy, dla ciała leżącego nieruchomo lub ślizgającego się po powierzchni równi
FN=mgcosθ

Jak rozwiązywać zadania o równiach pochyłych?

Przykład 1: Sanki

Dziecko zjeżdża z góry na sankach. Kąt nachylenia powierzchni górki do poziomu wynosi θ=30o, a współczynnik tarcia kinetycznego między sankami a śniegiem ma wartość μk=0,150. Sumaryczna masa dziecka i sanek to 65,0 kg.
Jakiego przyspieszenia doznają sanki zjeżdżając z górki?
Zacznijmy od rozrysowania sił działających na sanki.
Użyjmy drugiej zasady dynamiki Newtona dla kierunku równoległego do powierzchni górki:
a=ΣFm(druga zasada dynamiki Newtona dla kierunku równoległego)
a=mgsinθFkm(wypisujemy jawnie siły)
a=mgsinθμkFNm(podstawiamy wzór na siłę tarcia kinetycznego)
a=mgsinθμk(mgcosθ)m(podstawiamy mgcosθ pod siłę reakcji podłoża FN)
a=mgsinθμk(mgcosθ)m(skracamy masę w liczniku i mianowniku)
a=gsinθμk(gcosθ)(okazało się, że przyspieszenie nie zależy od masy!)
a=(9,8ms2)sin30o(0,150)(9,8ms2)cos30o(podstawiamy wartości liczbowe)
a=3,63ms2(mamy ostateczny wynik)

Przykład 2: Stromy podjazd

Pewien człowiek buduje dom i zastanawia się, jak stromy może być podjazd, aby mógł na nim parkować samochodem bez obawy, że ten się zsunie. Współczynnik tarcia statycznego między oponami a betonem, z którego wykonany jest podjazd, wynosi 0,75.
Jaki jest maksymalny kąt nachylenia płaszczyzny podjazdu do poziomu, dla którego samochód będzie mógł stać bez zsuwania się?
Zacznijmy od drugiej zasady dynamiki Newtona dla kierunku równoległego do powierzchni podjazdu:
a=ΣFm(druga zasada dynamiki Newtona dla kierunku równoległego)
a=mgsinθFsm(wypisujemy jawnie siły - składową grawitacji oraz siłę tarcia statycznego)
0=mgsinθFsm(ponieważ samochód ma się nie zsuwać, przyspieszenie wynosi zero)
0=mgsinθFs(mnożymy obustronnie przez m)
0=mgsinθFs max(zakładamy, że Fs osiąga maksymalną możliwą wartość Fs max)
0=mgsinθμsFN(podstawiamy wrażenie na maksymalną wartość siły tarcia statycznego)
0=mgsinθμs(mgcosθ)(podstawiamy wyrażenie na siłę reakcji równi)
0=mgsinθμs(mgcosθ)(dzielimy obustronnie przez mg)
0=sinθμs(cosθ)(ponownie - wynik nie zależy od masy!)
sinθ=μs(cosθ)(przekształcamy, by uzyskać wzór na sinθ)
sinθcosθ=μs(dzielimy obustronnie przez cosθ)
tanθ=μs(zapisujemy sinθcosθ jako tanθ)
θ=tan1(μs)(stosujemy obustronnie funkcję odwrotną do tangensa)
θ=tan1(0,75)(podstawiamy numeryczne wartości)
θ=37o(i oto wynik!)

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.