If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wprowadzenie do pędu

Pęd (P) jest wektorem, równym iloczynowi masy (M - masa jest skalarem, liczbą) przez prędkość (v - prędkość jest wektorem). W mechanice pęd odgrywa ważną rolę! Zmiana pędu (ΔP) w czasie (Δt) równa jest sile (F - wektor), działającej na to ciało. Można to wyrazić inaczej: zmiana pędu (ΔP) równa jest popędowi siły F w czasie. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video