Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Część 13: Magnetyzm, pole magnetyczne i prawo Faradaya

O tym dziale

Ten rozdział jest częścią ogólnego wykładu fizyki. Przeglądaj filmy, artykuły i ćwiczenia na interesujący Cię temat.

Z tej części dowiesz się, jak wielkość siły magnetycznej działającej na zadany obiekt zależy od jego ładunku elektrycznego i prędkości, a także natężenia pola magnetycznego, w którym się znajduje. Nauczysz się także, jak korzystać z reguły prawej ręki w celu określenia kierunku działania siły magnetycznej. Na koniec wyjaśnimy Ci, jak obliczyć siłę działającą na przewód, w którym płynie prąd elektryczny.
Z tego rozdziału nauczysz się, jak wartość pola magnetycznego pochodzącego od długiego, prostego przewodu z prądem zależy od natężenia tego prądu oraz odległości od przewodu. Dowiesz się również, jak wyznaczyć kierunek tego pola, korzystając z reguły prawej dłoni. Wyjaśnimy Ci także, jak silnie oddziałują ze sobą magnetycznie dwa przewody z prądem oraz zanalizujemy zjawisko, w którym pole elektryczne indukuje przepływ prądu w zamkniętym obwodzie poruszającym się w tym polu.
W tej części wyjaśnimy Ci podstawy działania silników elektrycznych: jak siła magnetyczna nadaje moment obrotowy, który sprawia, że pętla z prądem zaczyna wirować. Dowiesz się także, jak działają komutatory, czyli elementy, które pozwalają na zmianę kierunku prądu płynącego w obwodzie w odpowiedniej chwili, co jest konieczne do ciągłej pracy silnika.
W tej części wytłumaczymy, jak wartość całkowitego strumienia indukcji magnetycznej przez powierzchnię zależy od natężenia tego pola, wielkości wybranej powierzchni i kąta, pod jakim linie pola ją przebijają. Dowiesz się również, jak, zgodnie z zasadą Faradaya, zmiany strumienia pola wywołują przepływ prądu indukowanego oraz jaki jest jego kierunek (o czym mówi prawo Lenza). Na koniec przedstawimy Ci kilka przykładowych zadań.