If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Część 10: Termodynamika

O tym dziale

Ten rozdział jest częścią ogólnego wykładu fizyki. Przeglądaj filmy, artykuły i ćwiczenia na interesujący Cię temat.

Z tych filmów i artykułów dowiesz się, czym są skale temperatury Celsjusza i Kelwina, a także co rozumiemy pod pojęciem jednego mola jakiejś substancji. Nauczysz się też, jaka jest zależność między ciśnieniem, objętości a i temperaturą dla gazu doskonałego. Na koniec dowiesz jak, jak, na podstawie rozkładu Maxwella-Boltzmanna, określić prawdopodobieństwo znalezienia w gazie cząstki o zadanej prędkości.
W tym rozdziale wyjaśnimy, czym jest ciepło właściwe oraz ciepło przemiany fazowej, a także jak użyć tych pojęć w rozwiązywaniu zadań. Dowiesz się, jakie są trzy typy przekazu ciepła: przewodzenie, konwekcja i promieniowanie. Na końcu przyjrzymy się pierwszemu z nich nieco dokładniej: określimy, jak współczynnik przewodnictwa cieplnego zależy od grubości materiału, stałej przewodnictwa oraz różnicy temperatur między dwoma rozważanymi ciałami.
Z tej części dowiesz się, jak pierwsze prawo termodynamiki łączy energię wewnętrzną gazu z ciepłem, które mu dostarczamy oraz pracą, która jest nad nim wykonana. Omówimy wykresy pV, w tym charakterystyczne przemiany: izobaryczną, izochoryczną (o stałej objętości) i izotermiczną i adiabatyczną. Nauczysz się także, jaka zależność wiąże entropię z liczbą mikrostanów realizujących dany makrostan, a także zmiana entropii zależy od ciepła dostarczanego do układu. Na koniec wyjaśnimy pojęcie sprawności silnika cieplnego.