If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Rozkład Maxwella-Boltzmanna

Rozkład Maxwella-Boltzmanna opisuje rozkład prędkości cząsteczek gazu w danej temperaturze. Rozkład ten często przedstawiany jest na wykresie, gdzie na osi x znajduje się prędkość cząsteczki, a na osi y względna liczba cząsteczek. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video