If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wykresy prędkości, przyspieszenia i przesunięcia w przypadku rzutu poziomego

Zadanie

W chwili t=0 Marek skacze z brzegu jeziora z prędkością skierowaną poziomo, tak jak na poniższym rysunku.
Szary brzeg jeziora po lewej stronie, ze schematycznym obrazem wody poniżej i na prawo. Narysowana brązową kreską osoba skacze z brzegu jeziora w kierunku poziomym. Po prawej stronie niewielki, szkicowo zaznaczony układ współrzędnych XY wskazuje kierunki dodatnie osi X i Y odpowiednio w prawo i do góry.
Który z poniższych wykresów najlepiej opisuje składową poziomą przyspieszenia Marka w zależności od czasu?
Wpływ oporu powietrza na ruch Marka można pominąć.
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?