Aktualny czas:0:00Całkowity czas trwania:2:31
0 punktów energii
Transkrypcja filmu video (w języku angielskim)
W 2004r. moja kuzynka Nadia miała problemy z matematyką. Ona mieszkała w Nowym Orleanie, a ja w Bostonie. Postanowiłem poduczyć ją wirtualnie. Zadziałało. Wtedy pomyślałem: "Zacznę więc pomagać innym członkom rodziny.". Wkrótce stało się jasne, że nie będę mógł zająć się wszystkim. Trudno było czasem dopasować godziny, które odpowiadałyby i dla mnie, i dla nich. Zatem zacząłem po prostu dodawać filmiki na Youtube. W 2009r. całkiem poświęciłem się Khan Academy. Jesienią 2010r. otrzymaliśmy fundusze z Fundacji prowadzonej przez Billa i Melindę Gates i z Google. Teraz jesteśmy prawdziwą organizacją. Dziś, w tradycyjnych szkołach, nauczyciel wygłasza wykład, który musi odpowiadać wszystkim uczniom, co tak naprawdę oznacza, że niektórzy z nich pogubią się w temacie, a inni będą znudzeni. Uczniowie nie rozumieją zadań, które muszą rozwiązać. Przychodzą do ciebie po pomoc. Znów wyjaśniasz temat. A potem jest sprawdzian. Nieważne, czy uzyskasz 70, 90 czy 95%, przechodzi się zaraz do kolejnego tematu. Jest niemal pewne, że powstaną pewne luki w wiedzy. Stanie się to samo, co z domem na słabym fundamencie: rozpadnie się. Jednak musi być jakiś lepszy sposób. Kiedy przygotowujemy się do olimpiady matematycznej w liceum uczymy się w zupełnie inny sposób. Każdy uczy sie matematyki znacznie lepiej, kiedy rówieśnicy pomagają sobie wzajemnie i można pracować we własnym tempie. Wymaga to czynnego zaangażowania i integruje ludzi. Zaczynają oni dostrzegać i tworzyć połączenia między różnymi tematami, ponieważ muszą posidać całościową wiedzę kiedy startują w olimpiadzie. Najepiej działa nauczanie 1 : 1. To znaczy jest jeden nauczyciel i jeden uczeń. Wtedy nauczyciel może dostosować nauczanie do ucznia. Nie jest to jednak opłacalne, więc nie naucza się w ten sposób w szkołach. Jak możemy to zmienić? Co możemy zrobić, by zmniejszyć stosunek liczby uczniów przypadających na jednego nauczyciela? Według mnie, ważny jest stosunek: uczeń - wydajny czas pracy nauczyciela. Khan Academy jest tak naprawdę światową, darmową, wirtualną szkołą. Mamy filmy, obejmujące różne zagadnienia: od podstaw arytmetyki po matematykę na poziomie studiów, nauki przyrodnicze i ekonomię. Zatem nauczyciel ma więcej czasu, by skupić się na każdym uczniu. Mamy oprogramowanie, które pozwala uczniom, nauczycielom i rodzicom być na bieżąco, kontaktować się ze sobą, a nawet uczyć się od siebie nawzajem. Zatem Khan Academy może być prawdziwą, wirtualną, światową szkołą.