If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

VSEPR dla 4 chmur elektronowych

W tym filmie stosujemy teorię VSEPR do cząsteczek i jonów z czterema ligandami lub „chmurami” elektronów wokół atomu centralnego. Aby zminimalizować odpychanie, chmury czterech elektronów zawsze przyjmują geometrię tetraedryczną. W zależności od tego ile chmur stanową niewiążące pary elektronowe geometria cząsteczki wokół atomu centralnego będzie tetraedryczna (brak par niewiążących), trójkątna piramida (jedna para niewiążąca) lub kątowa (dwie pary niewiążące). Stworzone przez: Jay.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video