If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

VSEPR dla 6 chmur elektronowych

In this video, we apply VSEPR theory to molecules and ions with six groups or “clouds” of electrons around the central atom. To minimize repulsions, six electron clouds will always adopt a octahedral electron geometry. Depending on how many of the clouds are lone pairs, the molecular geometry will be octahedral (no lone pairs), square pyramidal (one lone pair), or square planer (two lone pairs). Stworzone przez: Jay.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video