If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Reguła Le Chateliera

Z reguły przekory Le Chateliera (znanej także jako "reguła Le Chateliera-Brauna" lub "reguła przekory") wynika, że kiedy układ poddany zostanie zmianie (takiej jak zmiana stężenia, temperatury lub ciśnienia), odpowiada on w taki sposób, aby przywrócić stan równowagi. Na przykład, gdy zwiększone zostanie stężenie substratów, reguła przekory przewiduje, że reakcja chemiczna zareaguje na tę zmianę, generując zwiększoną ilość produktów, aby ponownie osiągnąć stan równowagi. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video