If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Reakcja zerowego rzędu (z wykorzystaniem rachunku całkowego)

Wyprowadzenie scałkowanego równania kinetycznego dla reakcji zerowego rzędu z wykorzystaniem rachunku całkowego. Jak narysować wykres z danymi dla reakcji zerowego rzędu, aby otrzymać zależność liniową.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video