If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Solubility equilibria questions

Zadanie

Which of the following Lewis dot structures of polyatomic ions has or have an overall charge of -2?
I, point
I, I, point
I, I, I, point
I, V, point
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?