If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Związki chiralne vs achiralne

Chirality is an important geometric property relating to a molecule's symmetry. A chiral molecule is non-superimposable with its mirror ​image, and has a "handedness" (think of shoes, which specifically go with a right or left foot). An achiral molecule is superimposable with its mirror image and ​do not have "handedness" (think of a baseball bat, which can be used with either hand).. Stworzone przez: Jay.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video