Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Ciepło właściwe; ciepło utajone (ciepło przemiany fazowej) topnienia i parowania.

Definicja ciepła właściwego, ciepła topnienia i ciepła parowania. Jak obliczyć ilość ciepła do zmiany temperatury wody i energię potrzebną do przemiany fazowej.  Stworzone przez: David SantoPietro.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video