If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Rola fagocytów w mechanizmach odporności nieswoistej (wrodzonej)

Czym jest proces fagocytozy i jaka jest jego rola w odporności wrodzonej? Przyjrzyj się komórkom odpowiedzi wrodzonej — dowiedz się, które z nich są niezdolne do tego procesu i poznaj dokładniej te, dla których fagocytoza jest chlebem powszednim (neutrofile, monocyty, makrofagi oraz komórki dendrytyczne). Prześledź proces fagocytozy na przykładzie neutrofila. Dowiedz się, do czego służy kompleks MHC, czyli Główny Układ Zgodności Tkankowej, oraz czym są antygeny. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video