If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Równanie van der Waalsa

Równanie van der Waalsa jest rozszerzeniem równania stanu gazu doskonałego, uwzględniającym objętość cząsteczek gazu oraz oddziaływania międzycząsteczkowe.

Transkrypcja filmu video