If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Magnetism questions

Zadanie

Early researchers found that an electric or magnetic field could split radioactive emissions into three types of beams as illustrated below. Which of the following statements accurately describes these characteristic radioactive decay products?
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?