Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Powstawanie obrazu w zwierciadłach sferycznych

Zadanie

Which of the following correctly describes the image produced by a plane mirror?
Wybierz 1 odpowiedź: