Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Stoichiometry questions

Zadanie

One type of anaerobic respiration converts glucose, C6H12O6, to ethanol C2H5OH and carbon dioxide. If the molecular weight of glucose is 180 grams/mol and the molar mass of ethanol is 50g/mol, how many grams of carbon dioxide are produced when 1 mol of glucose is digested via respiration?
Wybierz 1 odpowiedź: