If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Stoichiometry questions

Zadanie

One type of anaerobic respiration converts glucose, C, start subscript, 6, end subscript, H, start subscript, 12, end subscript, O, start subscript, 6, end subscript, to ethanol C, start subscript, 2, end subscript, H, start subscript, 5, end subscript, O, H and carbon dioxide. If the molecular weight of glucose is 180 grams/mol and the molar mass of ethanol is 50, g, slash, m, o, l, how many grams of carbon dioxide are produced when 1 mol of glucose is digested via respiration?
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?