Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Kurs: NCLEX-RN > Rozdział 1

Lekcja 1: NCLEX-RN pytania

NCLEX-RN questions on asthma 4

Zadanie

A patient who has mild intermittent asthma is 23 weeks pregnant. Which of these recommendations will the healthcare provider give the patient to promote the health of the woman and her baby? Select all that apply.
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują: