Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Kurs: NCLEX-RN > Rozdział 1

Lekcja 1: NCLEX-RN pytania

NCLEX-RN questions on gastroenteritis 1

Zadanie

A child experiences profuse watery diarrhea and is admitted to the pediatric unit with a diagnosis of gastroenteritis and dehydration. Which of these assessment findings would alert the healthcare provider to the presence of compensated shock?
Wybierz 1 odpowiedź: