Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Kurs: NCLEX-RN > Rozdział 1

Lekcja 1: NCLEX-RN pytania

NCLEX-RN questions on heart-valve disease 1

Zadanie

The healthcare provider is caring for a patient with a diagnosis of mitral stenosis. When auscultating the patient’s chest, which type of heart sound should the healthcare provider expect to hear?
Wybierz 1 odpowiedź: