Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Kurs: NCLEX-RN > Rozdział 1

Lekcja 1: NCLEX-RN pytania

NCLEX-RN questions on heart-valve disease 2

Zadanie

A patient who had a mitral valve replacement with a prosthetic mechanical valve and is ready for discharge home. Which information should the healthcare provider include in the discharge teaching for this patient? Select all that apply.
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują: