Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Kurs: NCLEX-RN > Rozdział 1

Lekcja 1: NCLEX-RN pytania

NCLEX-RN questions on iron-deficiency anemia 1

Zadanie

The healthcare provider is admitting a patient with a diagnosis of iron-deficiency anemia. The patient's skin and conjunctiva are pale, the tongue is smooth and red, and there are sores on the corners of the mouth. Which additional assessment finding will the healthcare provider identify as related to the iron-deficiency anemia?
Wybierz 1 odpowiedź: