Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Kurs: NCLEX-RN > Rozdział 1

Lekcja 1: NCLEX-RN pytania

NCLEX-RN questions on sexually transmitted infections 2

Zadanie

The healthcare provider is teaching a patient who is diagnosed with genital herpes about the disease. Which of the following will be included in the teaching plan for this patient?
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują: