Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Kurs: NCLEX-RN > Rozdział 1

Lekcja 1: NCLEX-RN pytania

NCLEX-RN questions on acyanotic heart diseases 2

Zadanie

An infant has an atrial septal defect (ASD) and a Grade 3 systolic ejection murmur heard at the upper left sternal border. Which of the statements below are characteristic of this type of murmur?
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują: