If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Procedury z wartościami zwracanymi

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Aarush pisze program, który pomoże mu obliczyć, ile ćwiczeń wykonuje na siłowni.
Procedura calcSwimYards zwraca liczbę przepłyniętych jardów dla określonej liczby okrążeń na basenie o danej długości.
PROCEDURE calcSwimYards(poolLength, numLaps)
{
   lapLength ← poolLength * 2
   RETURN lapLength * numLaps
}
Następnie Aarush uruchamia tę linię kodu:
yardsSwum ← calcSwimYards(25, 10)
Jaka wartość jest przechowywana w yardsSwum?
Wybierz 1 odpowiedź:
🤔