If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Sieci komputerowe

Internet jest największą na świecie siecią komputerową. Podzielmy to:
Sieć komputerowa to dowolna grupa połączonych ze sobą urządzeń komputerowych zdolnych do wysyłania lub odbierania danych. Urządzenie komputerowe to nie tylko komputer - to dowolne urządzenie, które może uruchomić program, np. tablet, telefon lub inteligentny czujnik.

Budowanie sieci

Najprostsza sieć komputerowa to dwa urządzenia:
Schemat najprostszej sieci komputerowej. Dwa komputery są pokazane z linią łączącą je.
Sieć taka musi się tylko martwić o kilka rzeczy, jak na przykład o to, jak fizycznie połączyć oba urządzenia i jak przesłać dane przez fizyczne połączenie w formacie, który obie strony rozumieją.
Dodajmy jeszcze jedno urządzenie:
Schemat prostej sieci komputerowej. Trzy komputery są pokazane z linią od jednego komputera do kolejnego.
Teraz mamy do czynienia z dodatkową złożonością. Skąd każde urządzenie może wiedzieć, czy przychodzące dane są przeznaczone dla niego czy dla sąsiada? Ta prosta sieć będzie potrzebowała schematu adresowania.
Przejdźmy do sześciu urządzeń. Istnieje wiele sposobów na połączenie sześciu urządzeń w sieć komputerową:
Schemat 5 różnych topologii sieciowych dla sieci, z których każda posiada 6 urządzeń komputerowych.
  • Topologia pierścienia wygląda jak okrąg podłączonych urządzeń, gdzie każde urządzenie jest podłączone do dwóch sąsiadów (po jednym z każdej strony).
  • Topologia siatki wygląda jak okrąg z liniami wewnątrz niego, pokazując, że każde urządzenie jest podłączone do każdego innego urządzenia.
  • Topologia gwiazdy ma urządzenie w środku, a następnie połączenie pomiędzy tym urządzeniem w środku i pozostałymi pięcioma urządzeniami.
  • Topologia magistrali pokazuje linię środkową z połączeniami wychodzącymi z linii dla każdego urządzenia. Żadne urządzenie nie jest bezpośrednio połączone z innym urządzeniem, ale wszystkie są połączone przez linię centralną.
  • Topologia drzewa zaczyna się od jednego urządzenia na górze, które rozgałęzia się w celu połączenia z dwoma innymi urządzeniami. Lewe urządzenie podrzędne rozgałęzia się, aby połączyć się z dwoma kolejnymi urządzeniami, podczas gdy prawe podrzędne ma tylko jedną gałąź, która łączy je z urządzeniem podrzędnym. Drzewo składa się z trzech warstw.
Górny rząd pokazuje topologię pierścienia, siatki i gwiazdy. Dolny rząd pokazuje topologie magistrali i drzewa.
Każdy z tych układów jest inną topologią sieci, a każda topologia ma swoje wady i zalety.
Wyobraź sobie podróż fragmentu danych przez jedną z tych większych sieci. Jaką drogę wybierze? Skoro istnieje wiele ścieżek, skąd wiadomo, która ścieżka jest najlepsza?
Gdy sieci stają się większe, strategie routingu nabierają większego znaczenia. Nie ma dużej różnicy między dwoma a trzema przystankami na trasie, ale jest duża różnica między 20 a 300 przystankami na trasie.

Rodzaje sieci

Używamy różnych terminów w odniesieniu do sieci w zależności od ich wielkości i charakterystyki. Omówmy tu kilka z nich.
Najpopularniejszym typem sieci jest Lokalna sieć komputerowa, LAN (od ang. local area network) - sieć, która obejmuje ograniczony obszar, taki jak dom lub szkoła.
Schemat sieci LAN. Pięć różnych komputerów jest połączonych w topologii magistrali.
Sieć LAN połączona za pomocą topologii magistrali (szyny). Urządzenia są podłączone za pomocą kabla Ethernet.
Największym typem sieci jest Rozległa sieć komputerowa, WAN (od ang. Wide Area Network), sieć rozciągająca się na dużym obszarze geograficznym i składająca się z bardzo wielu sieci LAN. Często sieci w sieci WAN mogą być połączone jedynie poprzez wydzierżawienie linii telekomunikacyjnych od różnych firm, ponieważ żadna z firm nie posiada całej infrastruktury na dużym obszarze geograficznym.
Schemat sieci WAN. Trzy sieci LAN w różnych częściach Australii są połączone w topologii pierścienia.
Sieć WAN obejmująca terytorium Australii i łącząca trzy sieci LAN z połączeniami na dużych odległościach.
Innym rodzajem sieci jest Sieć centrów danych, DCN (od ang. Data Center Network), sieć używana w centrach danych, gdzie wymiana danych musi odbywać się z bardzo niewielkim opóźnieniem.
Sprawdź swoją wiedzę
Na podstawie tych opisów, jakim rodzajem sieci jest Internet?
Wybierz 1 odpowiedź:

Protokoły sieciowe

Za każdym razem, gdy urządzenia komputerowe są połączone ze sobą w sieci, potrzebują protokołów do komunikacji ze sobą.
Jeśli urządzenia chcą komunikować się przez Internet, muszą korzystać z internetowych protokołów sieciowych. Istnieje wiele sieci, które nie są podłączone do Internetu, a które również korzystają z protokołów internetowych, ze względu na to, jak dobrze są one zaprojektowane do pracy w sieci.
Istnieją jednak sieci wykorzystujące inne protokoły, które są bardziej przystosowane do wykonywania swoich zadań. Sieci centrów danych często decydują się na użycie protokołów sieciowych, które korzystają z niezwykle ściśle powiązanej architektury centrów danych. Dzięki temu centra danych mogą efektywniej uruchamiać wymagające algorytmy, takie jak głębokie uczenie się sieci.
Idąc dalej w tym rozdziale, skupimy się w szczególności na protokołach internetowych, które zasilają większość sieci komputerowych. W przyszłości sieci mogą korzystać z protokołów, które nie zostały jeszcze nawet wymyślone. Na szczęście, koncepcje leżące u podstaw protokołów internetowych dotyczą wszystkich systemów sieciowych.

🙋🏽🙋🏻‍♀️🙋🏿‍♂️Czy masz jakieś pytania na ten temat? Chętnie na nie odpowiemy — wystarczy, że zadasz pytanie w poniższym obszarze pytań!

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.