If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Używanie wyrażeń matematycznych w JS

W języku JavaScript (i większości języków programowania) używamy operatorów matematycznych do obliczeń i tworzenia wyrażeń.
Widziałeś już przykłady korzystajce z dodawania w JS, korzystały z operatora +. Możesz użyć znaku - do odejmowania, * do mnożenia, / do dzielenia i % do obliczania reszty z dzielenia. Poniżej kilka przykładów:
var x = 10;
var a = x + 5; // dodaj 5, wynik to 15
var b = x - 5; // odejmij 5, wynik to 5
var c = x * 2; // pomnóż przez 2, wynik to 20
var d = x / 4; // podziel przez 4, wynik to 2{,}5
var e = x % 3; // podziel przez 3 i podaj resztę, wynik to 1
Gdy używasz wielu operatorów matematycznych w jednym wyrażeniu komputer podąża za "kolejnością wykonywania działań", aby wynik był jednoznaczny i powtarzalny. To ta sama kolejność wykonywania działań, której prawdopodobnie uczyłeś się na matematyce w szkole, powszechnie znana jako "PEMDAS" - parentheses (nawiasy), exponents (potęgi), multiplication (mnożenie), division (dzielenie), addition (dodawanie), subtraction (odejmowanie). Więcej o kolejności wykonywania działań na Khan Academy.
Na przykład, w poniższym kodzie pierwszym działaniem byłoby wykonanie wyrażeń z nawiasów, następnie mnożenie, a na końcu dodanie 100 do wyniku wcześniej przeprowadzonych operacji.
  var x = 10;
  var a = (x + 10) * (x / 2) + 100;
Dokładnie tak jak w matematyce, jeśli chcesz wykonać jedno działanie poza jego normalną kolejnością, musisz użyć nawiasów. W innym wypadku lepiej ich nie używać, aby nie komplikować.
Następnie, przejdziemy przez wyrażenia składające się z dużo trudniejszych zmiennych i wyrażeń matematycznych. Jeśli chcesz, poćwicz, jak zachowują się podane wyrażenia matematyczne, aby upewnić się, że rozumiesz, jak komputer je przetwarza.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.