Zadanie

Oblicz sumę szeregu teleskopowego zdefiniowanego poniżej:
space, sum, start subscript, n, equals, 4, end subscript, start superscript, infinity, end superscript, space, start fraction, 2, divided by, n, start superscript, 2, end superscript, minus, 5, n, plus, 6, end fraction
  • Twoją odpowiedzią powinno być
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
Rozwiąż 4 zadań/zadania