If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Tworzenie brył w trzech wymiarach

Mamy więc sześcian, ale co zrobić, jeżeli chcemy zmienić jego położenie lub rozmiar? Albo jeżeli chcemy stworzyć prostopadłościan, lub wiele prostopadłościanów? Z naszym aktualnym kodem musielibyśmy zmienić każdy węzeł pojedynczo, co nie jest zbyt wygodne. To, czego potrzebujemy to prosta metoda na stworzenie sześcianu z konkretną pozycją i wymiarami. Innymi słowy chcemy stworzyć funkcję, która przerabia lokalizację i wymiary w tablicę lub węzły i tablicę krawędzi.

Tworzenie prostopadłościanu

Prostopadłościan ma trzy wymiary: szerokość, wysokość i głębokość:
Ma również swoje miejsce w przestrzeni trójwymiarowej, co daje nam w sumie sześć parametrów. Jest kilka sposobów, w jakie możemy zdefiniować położenie bryły: możemy określić jej środek, albo jeden z rogów. Pierwsza z tych opcji jest bardziej popularna, ale ta druga jest łatwiejsza w użyciu.
Nasza funkcja musi zwracać zarówno tablicę węzłów, jak i krawędzi. Jedną ze sposobów aby zwrócić dwie zmienne to spakować je do obiektu, z osobnym odniesieniem do węzłów i osobnym do krawędzi. Pamiętaj, że możesz nazwać zmienną w dowolny sposób, dla mnie po prostu łatwiej jest użyć tego samego słowa.
// Stwórz prostopadłościan z wierzchołkiem w (x, y, z)
// z szerokością w, wysokością h, i głębokością d.
var createCuboid = function(x, y, z, w, h, d) {
 var nodes = [];
 var edges = [];
 var shape = { 'nodes': nodes, 'edges': edges };
 return shape;
};
Jeżeli użylibyśmy tej funkcji do stworzenia prostopadłościanu, odniesiemy się do pierwszego węzła w sposób następujący:
var shape = createCuboid(0, 0, 0, 100, 160, 50);
var node0 = shape.nodes[0];
Ustawi to wartość node0 na pierwszą wartość w tablicy nodes. Jednak w tej chwili nie ma żadnych wartości w tablicach węzłów lub krawędzi.
Określamy węzły jako kombinację wszystkich pozycji z lub bez odpowiedniego wymiaru. Krawędzie są definiowane w taki sam sposób, jak były definiowane wcześniej(tyle, że zamiast definiować każdy z nich osobno, deklarujemy je wszystkie na raz). Zauważ, że ta funkcja pozwala wam na określanie wymiarów ujemnych dla prostopadłościanu.
var createCuboid = function(x, y, z, w, h, d) {
  var nodes = [[x, y, z ], [x, y, z+d], [x, y+h, z ], [x, y+h, z+d], [x+w, y, z ], [x+w, y, z+d], [x+w, y+h, z ], [x+w, y+h, z+d]];

  var edges = [[0, 1], [1, 3], [3, 2], [2, 0], [4, 5], [5, 7], [7, 6], [6, 4], [0, 4], [1, 5], [2, 6], [3, 7]];

  return { 'nodes': nodes, 'edges': edges};
};
Możemy teraz stworzyć prostopadłościan o szerokości 100, wysokości 160, głębokości 50 i jednym węzłem w środku układu za pomocą następującej komendy:
var shape = createCuboid(0, 0, 0, 100, 160, 50);
Z racji, że nasz poprzedni kod odnosi się do globalnych zmiennych nodes i edges, musimy przechowywać cechy naszego obiektu w tych zmiennych:
var nodes = shape.nodes; var edges = shape.edges;
Możecie zobaczyć skończony kod poniżej.

Praca z wieloma kształtami

Możemy stworzyć kształty o różnych wymiarach, ale co, jeżeli chcemy więcej niż jeden? Za każdym razem, gdy chcemy zmienną liczbę rzeczy, tablica to dobre wyjście - stwórzmy więc tablicę kształtów.
var shape1 = createCuboid(-120, -20, -20, 240, 40, 40);
var shape2 = createCuboid(-120, -50, -30, -20, 100, 60);
var shape3 = createCuboid( 120, -50, -30, 20, 100, 60);
var shapes = [shape1, shape2, shape3];
Teraz musimy zmienić funkcje display i rotate tak, aby współpracowały z tablicą obiektów. Zacznijmy od umieszczenia kodu wyświetlającego krawędzie w pętli, która iteruje po wszystkich kształtach:
// Rysowanie krawędzi
stroke(edgeColor);
for (var shapeNum = 0; shapeNum < shapes.length; shapeNum++) {
 var nodes = shapes[shapeNum].nodes;
 var edges = shapes[shapeNum].edges;
 for (var e = 0; e < edges.length; e++) {
  var n0 = edges[e][0];
  var n1 = edges[e][1];
  var node0 = nodes[n0];
  var node1 = nodes[n1];
  line(node0[0], node0[1], node1[0], node1[1]);
 }
}
Oraz podobna pętla do wyświetlania węzłów:
// Rysuj węzły
fill(nodeColor);
noStroke();
for (var shapeNum = 0; shapeNum < shapes.length; shapeNum++) {
 var nodes = shapes[shapeNum].nodes;
 for (var n = 0; n < nodes.length; n++) {
  var node = nodes[n]; ellipse(node[0], node[1], nodeSize, nodeSize);
 }
}
Możemy dodać podobną pętlę do każdej funkcji obracającej, ale bardziej elastycznym sposobem jest przekazanie tablicy krawędzi do każdej funkcji - dzięki temu możemy obracać każdym kształtem niezależnie od innych. Dla przykładu, funkcja rotateZ3D() będzie wyglądać tak:
var rotateZ3D = function(theta, nodes) { ... };
Teraz gdy używamy myszki do obracania, musimy w pętli przejrzeć wszystkie kształty i wywołać funkcję dla każdego z nich:
mouseDragged = function() {
  var dx = mouseX - pmouseX;
  var dy = mouseY - pmouseY;
  for (var shapeNum = 0; shapeNum < shapes.length; shapeNum++) {
   var nodes = shapes[shapeNum].nodes;
   rotateY3D(dx, nodes);
   rotateX3D(dy, nodes);
  }
};
Upewnijcie się, że usunęliście wszystkie inne wywołania metody obracającej, które nie przekazują węzłów. Gotowy kod możecie zobaczyć poniżej.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.