If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Funkcja φ (tocjent) Eulera

Mierzenie podzielności liczby. Stworzone przez: Brit Cruise.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Euler badał właściwości liczb, zwłaszcza rozkład liczb pierwszych. Zdefiniował ważną funkcję, tzw. funkcję φ. Mierzy ona „rozbijalność” liczby. Dla danego N, funkcja φ określa, ile jest liczb całkowitych mniejszych od N lub równych N, niemających z nią wspólnych dzielników. Np. chcąc wyznaczyć wartość funkcji φ dla 8, sprawdzamy wszystkie liczby od 1 do 8. Patrzymy, ile liczb całkowitych nie ma z 8 wspólnego dzielnika większego niż 1. Nie policzymy 6, ze względu na wspólny dzielnik 2, za to 3, 5 i 7 pasują, bo wspólnym dzielnikiem jest tylko 1. Zatem φ policzone dla liczby 8 wynosi 4. Co ciekawe, obliczanie funkcji φ jest trudne poza jednym przypadkiem. Spójrzcie na wykres. Naniesiono wartości tej funkcji dla liczb całkowitych od 1 do 1000. Widzicie jakąś prawidłowość? Linia prosta punktów u góry to wszystkie liczby pierwsze. Ponieważ nie mają one czynników pierwszych większych od 1, to wartość φ dla każdej liczby pierwszej P wynosi po prostu P minus 1. Wartość funkcji φ dla 7, liczby pierwszej, to wszystkie liczby całkowite prócz 7, bo nie mają wspólnego dzielnika z 7. Zatem wartość funkcji φ dla 7 wynosi 6. Jeśli każą wam wyznaczyć wartość φ dla 21377, liczby pierwszej, wystarczy odjąć 1, by uzyskać rozwiązanie: 21376. Łatwo jest obliczyć wartość funkcji φ dla każdej liczby pierwszej. A to prowadzi do czegoś ciekawego, bo funkcja φ jest multiplikatywna. Czyli wartość funkcji φ policzona dla (A razy B) równa się φ policzona dla A razy φ policzona dla B. Jeśli wiemy, że N jest iloczynem dwóch liczb pierwszych, P1 i P2, to wartość funkcji φ dla N jest po prostu iloczynem wartości dla każdej z liczb. Czyli (P1 minus 1) razy (P2 minus 1).