If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Funkcje translacji w rigowaniu

Zadanie

Teraz mamy funkcje do translacji (czyli przesunięcia równoległego) wzdłuż x-osi (Tx) oraz y-osi (Ty). Riguj model lampy tak aby:
  • Każdy punkt zgięcia mógł zostać obrócony.
  • Cały model lampy mógł być przesunięty wzdłuż obu osi.
    Kiedy już dodasz funkcje, kliknij "Check Answer (Sprawdź odpowiedź)".
Upewnij się, że kolejność dla funkcji jest poprawna. Chcesz, by lampa obracała się wokół środka swojej podstawy.
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?