If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Rozliczenia międzyokresowe

Wprowadzenie do rozliczeń międzyokresowych. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

. W wykładzie o deprecjacji, zobaczyliśmy, że jeśli firma kupuje sprzęt do fabryki, powiedzmy, że na początku 2007 roku, opierając się wyłącznie na gotówce, która pochodziła z zysku tej firmy mogłaby wtedy pojawić się pokusa, aby powiedzieć Ok, w 2007 roku dokonaliśy wydatku na sprzęt wydatek na sprzęt . Mogliby po prostu napisać, powiedzmy, że ten sprzęt kosztował 50.000 dolarów Więc umieściliby po prostu wydatek w wielkości 50.000 dolarów w 2007 roku Napisałem to jako liczbę ujemną tylko dlatego, że lubię pamietać, że jest to wydatek, mimo że normalnie ludzie piszą to jako dodatni wydatek, ale ja zawsze lubię umieszczać liczby ujemne jako wydatki, by wiedzieć że będzie to odjęte od przychodu Więc umieściliby ten wydatek gotówkowy, tutaj, w 2007 roku Następnie w przyszłych latach, być może w 2008, 2009, 2010 roku nie mieliby żadnych wydatków dopóki nie musieliby zastąpić tego urządzenia albo kupić nowe. I widzimy, że jest to jedyny sposób aby rozliczać rzeczy ale to tak naprawdę nie oddaje realiów przedsiębiorstwa Fakt, że ta maszyna, tutaj, która kosztuje 50.000 dolarów jest używana do... w tym przypadku, w wykładzie o deprecjacji, była używalna przez dwa lata Powiedzmy, że w tym przykładzie, będzie używalna przez cztery lata Więc co oni robią zamiast wyłącznie zaliczyć koszt tej maszyny, gdy sprzęt jest kupiony, w bilansie przedsiębiorstwa na początku 2007 roku, mówią, mamy teraz składnik majątku zwany maszyną Będę po prostu nazywać to M To jest 50.000 dolarów, w tym miejscu, dokładnie gdy kupiliśmy tę maszynę Pamiętaj, bilans jest uchwyceniem stanu przedsiębiorstwa w czasie Zamiast posiadania wydatku na sprzęt zamiast tego wydatku, będą mieli koszt z tytułu utraty wartości sprzętu. [odpis amortyzacyjny] . A różnica tutaj jest taka, że zamiast mówienia, że cały wydatek był tą maszyną tylko w pierwszym okresie, mówią nie, zużywamy pewną część tej maszyny w tym okresie Powiedzmy, że zastosujemy amortyzację liniową co oznacza, że istotnie utrata wartości aktywa następuje równomiernie podczas jego żywotności. Więc w tym przypadku, zakładamy, czteroletni okres życia. Pozwól mi to narysować Nasz składnik majątku powienien liniowo maleć do zera przez te cztery lata Więc, w pierwszym roku, ile będzie wynosić nasz odpis? 12.500 dolarów Jeśli podzielisz 50.000 przez 4, to daje 12,500 Byłoby to minus 12.500 dolarów w każdym roku odpisu amortyzacyjnego i zaliczylibyśmy to do bilansu Pamiętaj, rachunek zysków i strat mówi tylko jak przejść z jednego bilansu do drugiego Więc odpisy zmniejszają wartość Twoich aktywów Na przykład, na początku okresu, przed rachunekiem zysków i strat za 2007 rok aktywa były warte 50.000 dolarów Odpisaliśmy 12.500 dolarów z tego, więc w tym momencie w momencie bilansu na koniec 2007 albo początek 2008 roku, powiemy że nasza maszyna straciła na wartości 12.500 dolarów, więc jest teraz warta 47.500 dolarów Wtedy na koniec 2008, początek 2009 roku, nasz bilans w pozycji maszyn w aktywach, jeśli dadzą nam ten stopień rozdrobnienia, byłoby to 12.500 mniej niż to Więc, ile to jest? 37.500 dolarów. Więc później maszyna będzie warta 25.000 dolarów a potem kolejne 12.500 dolarów w księgach mówiących że maszyna jest warta 12.500 dolarów Na koniec 2010 roku, maszyna jest bezwartościowa Jeśli zrobiliśmy naszą tabele odpisów amortyzacyjnych albo jeśli żywotność tej maszyny naprawdę wynosi 4 lata wtedy to będzie moment aby kupić kolejną maszynę i zacząć ten proces odpisów na nowo. To wszystko jest powtórzeniem z wykładu o deprecjacji Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych, jest tak naprawdę tym samym co amortyzacja środków trwałych Czym jest wartość niematerialna? To coś, czego nie możesz zobaczyć, poczuć, dotknąć, powąchać ani zjeść. Oczywiście, jeżeli chodzi o maszynę, to nie możesz z nią zrobić wszystkie tych rzeczy ale możesz co najmniej dotknąć i prawdopodobnie powąchać lub posmakować maszynę. Więc z wartościami niematerialnymi nie możemy zrobić żadnej z tych rzeczy ale to ta sama idea Na przykład, powiedzmy, że jesteśmy firmą produkującą urządzenia Zapiszmy lata 2007 2008, 2009 i 2010. Jeśli właśnie zrobiliśmy to z punktu widzenia gotówki powiedzmy, że musieliśmy kupić patent żeby wytwarzać nasze urządzenia Mogliśmy powiedzieć, że musieliśmy ponieść wydatek na patent Musieliśmy kupić gdzieś patent od jakiegoś świetnego wynalazcy Mogliśmy powiedzieć, wiesz co? Patent kosztuje 4.000 dolarów Więc moglibyśmy umieścić to tam pomimo, że okres przydatności patentu może wynosić 4 lata I nie odzwierciedli to faktu, że ciągle będziemy używać tego patentu przez te lata, a my przyjmujemy ten koszt tylko tutaj Ten przychód będzie wyglądać jako nadzwyczajnie niski, podczas gdy te przychody [w kolejnych okresach] wyglądać będą jako nadzwyczajnie wysokie. To nie odzwierciedla faktu, że będziemy używać tego patentu i że pozostały jeszcze 4 lata. Więc zamiast robić w ten sposób, to co zrobisz na początek tego okresu, to powiesz, że pozyskaliśmy patent, pewne aktywo które jest warte 4.000 dolarów, a następnie każdego roku przez okres obowiązywania patentu, odpiszemy jedną czwartą z tej kwoty, ponieważ ten patent ma czteroletni czas trwania. Byłoby to odpisem amortyzującym ten patent Istnienie wiele rodzajów wartości niematerialnych i prawnych, które możesz amortyzować A amortyzacja tak naprawdę oznacza rozciągnięcie kosztu tego aktywa, tak jak rozciągaliśmy koszt aktywa w postaci fizycznej. Więc odpis amortyzacyjny wyniósłby 1.000 dolarów w tym roku, 1.000 dolarów w tym roku, 1.000 dolarów w tym roku i 1.000 dolarów w roku następnym. A wtedy ujęcie naszego bilansu na koniec roku 2007, będzie miało w pozycji aktywów patent warty 3.000 dolarów A na koniec 2008 roku, będzie miało patent warty 2.000 dolarów Na koniec 2009 roku - myślę, że łapiesz o co chodzi - będziesz mieć patent warty 1.000 dolarów I na koniec 2010 roku, prawdopodobnie ponieważ okres ważności patentu wygasł i każdy może produkować bez posiadania tego patentu powiemy wtedy, że patent jest bezwartościowy Bardzo istotną rzeczą jest to, że jeśli byłeś firmą produkującą leki kupowałeś patent na jakieś lekarstwa, który ma 4-letni okres ważności, podczas którego miałbyś wyłączne prawa do wyrabiania tego leku, a w tym punkcie, nagle każdy może wyrabiać ten lek, więc patent jest bezwartościowy Więc bilans naprawdę stara się uchwycić ile jest warte Twój składnik majątku, w danym momencie W tym momencie, twój patent jest prawdopodobnie warty tylko 1.000 dolarów, ponieważ zapłaciłeś za niego 4.000 dolarów za 4 lata, a teraz pozostał ci tylko rok używania tego patentu Ale to jest zwyczajną amortyzacją. Niczym niezwykłym. . Naprawdę, moim zdaniem, jest to bardzo podobne do utraty wartości przez środki trwałe ta utrata wartości jest namacalna Amortyzacja jest nienamacalna mogą to być patenty, licencje, mogą to być opłaty związane z finansowaniem Powiedzmy, że zaciągnąłeś pewien dług, który wziąłeś z firmy i że dług będzie spłacany przez 10 lat i będziesz musiał spłacić wszystko w jednej racie do banku. Więc, ta rata powinna prawdopodobnie zostać rozciągnięta na cały okres spłaty długu, więc zamortyzowałbyś ten wydatek przez cały okres. W każdym razie, widzimy się na następnym wykładzie. .