If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Społeczeństwo i kultura kolonialna

Zadanie

"Zarządzono i jednogłośnie uzgodniono, że rząd, który ten [organ polityczny] sprawuje na tej wyspie i w jej jurysdykcji na rzecz naszego Księcia, jest rządem [demokratycznym], czyli ludowym; to znaczy, że w gestii zebranego w porządku Ciała Wolnomularzy lub jego większej części leży stanowienie lub ustanawianie słusznych praw, którymi będą oni rządzić, oraz wyznaczanie spośród siebie takich ministrów, którzy dopilnują ich wiernego wykonywania między ludźmi".
Text III Records of the Colony of Rhode Island and Providence Plantations in New England, 1641
Które z poniższych czynników miały wpływ na opór kolonistów wobec zwiększonej kontroli ze strony rządu brytyjskiego?
Wybierz 1 odpowiedź: